امروز : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


گاهنامه دانشجویی کاواک

نشریات

 

گاهنامه دانشجویی کاواک

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

مشاور هئیت علمی: استاد محمد بهار لو

مدیر مسول احمد کریمی

سردبیر: خانم منصور بیگی

طراح و گرافیست: میثم محمدی

هیئت تحریریه:

خانم ها منصور بیگی و محمدی. اقایان احمد کریمی. میثم محمدی. مهدی شاهوراقی. محسن سلطانی. سید حسین قائم مقامی.

وبلاگ نشریه: www.qutsoftware.blogfa.com

ارتباط با نشریه: kavak.magazine@yahoo.com

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir