امروز : شنبه پنجم مهر 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


معرفی کارشناسان فرهنگی

اسامی و پست‌های کارشناسان فرهنگی:

آقای علی مرادی (کارشناس انجمن های علمی- دانشجویی)
حاج آقا توکلی

 

منوی سریع
ویژه نامه