امروز : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398
 
درباره معاونت:
این معاونت به عنوان معاونتی راهبردی در مجموعه دانشگاهی، نقش پشتیبانی و هدایت بخش های مختلف دانشگاه را در جهت رسیدن به اهداف واحد ایفاء نموده و در حدود اساسنامه و سایر مقررات مربوط و با توجه به خط مشی های تعیین شده بر کلیه امور استخدامی، اداری، مالی، معاملاتی و تدارکاتی واحد دانشگاهی و موارد نظیر آن که بوسیله مدیریت ها و ادارات زیرمجموعه انجام می پذیرد نظارت داشته و ضمن برنامه ریزی، سازماندهی، فعالیت های آنان را هدایت، هماهنگ و کنترل می نماید.اخبار امور اداری و مالی
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir