امروز : سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


آیین نامه ها

 • قابل توجه كلیه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

  نظر به مصوبه شورای اداری دانشگاه درخصوص مرخصی اعضا به استحضار كلیه همكاران گرامی می رساند:

  *  برگه های مرخصی كه پس از دو روز  از تاریخ مرخصی به امور اداری تحویل داده شوند در اتوماسیون حضور و غیاب ثبت نشده و به همان میزان غیبت لحاظ می گردد.

  *برگه های مرخصی نباید دارای لاك گرفتگی و قلم خوردگی باشد در غیر اینصورت باید مقام صادر كننده مرخصی ، دوباره آن را تایید نماید.

  *با تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه و یا عدم حضور در محل خدمت بدون هماهنگی قبلی و همچنین ترك محل خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز طبق ماده 41 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی رفتار خواهد شد.     

   

                                                                                                                                             امور اداری دانشگاه
 • دستورالعمل بیمه تکمیلی پرسنل دانشگاه صنعتی قم
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir