امروز : شنبه سیزدهم آذر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

اطلاعیه شماره 2 وام دانشجویی نیمسال اول 1401-1400 دانشگاه صنعتی قم
یکشنبه شانزدهم آبان 1400 ساعت 10:16 ق ظ - توسط : روابط عمومی


زمان ثبت نام وام و تحویل مدارک به اداره تسهیلات در دانشگاه از1400/08/04 الی1400/09/17
 • ورود به پورتال دانشجویی از طریق آدرس bp.swf.ir
 • اقدامات دانشجویان ورودي سال تحصیلی 1400 و دانشجویان ورودي سالهاي گذشته که براي اولین بار تقاضاي وام دارند:
الف: ثبت نام اولیه در سامانه ي صندوق رفاه و اقدام براي تهیه و ارسال مدارك تشکیل پرونده (طبق بند 5) به اداره تسهیلات دانشگاه
ب: درصورت صحت و تکمیل مدارك ، ثبت نام دانشجو توسط دانشگاه تایید شده و دانشجو میتواند با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربري و رمز عبور(کدملی)، درخواست وام خود را ثبت نماید.
 • دانشجویان ورودي جدید که داراي پرونده وام در سامانه جامع صندوق رفاه در مقاطع قبلی می باشند:
الف : پس از ورود به پرتال دانشجویی نسبت به ایجاد مقطع جدید اقدام نموده و اصطلاحاً در سایت صندوق ثبت نام نمایند.
ب: در صورتی که در مقطع تحصیلی قبلی دفترچه اقساط براي وامهاي اخذ شده در مقطع قبل صادر شده باشد ، وارد بخش اطلاعات دانشجو شده مقطع تحصیلی جدید را ایجاد می نمایند.
ج: تماس با اداره رفاه دانشگاه جهت پیگیري تایید ثبت نام و ایجاد دسترسی براي ثبت درخواست وام در مقطع جدید (ضروریست مدارك ضمانت و کفایت ضامنین توسط کارشناس مربوطه بررسی و تأیید شود)
 • دانشجویان داراي پرونده در سامانه جامع صندوق رفاه در مقطع تحصیلی فعلی درصورت تکمیل مدارك و کفایت ضامنین می توانند با ورود به پورتال دانشجویی نسبت به ثبت درخواست وام ، اقدام نمایند.
 • مدارك لازم جهت ارائه به اداره رفاه دانشگاه به منظور تشکیل پرونده وام دانشجویی:
الف: ارائه اصل سند تعهدنامه دانشجویی، ثبت شده در یکی از دفاتر محضر اسناد رسمی کشور (جهت آگاهی از شرایط و مدارك ضمامن یا ضامنین به ماده 11 و 12 آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامهاي دانشجویی مراجعه فرمایید.)
ب: ارائه گواهی کسر از حقوق خطاب به « صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به مبلغ 300000000 ریال (جهت اخذ وام تا سقف 30 میلیون تومان) و مبلغ 600000000 ریال ( جهت اخذ وام بیش از 30 میلیون تومان)
تذکر: به دلیل تداوم وضعیت شیوع بیماري کرونا و براي مساعدت با دانشجویان، ارائه گواهی کسر از حقوق ضامنین در نیمسال جاري الزامی نیست.
ج: تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن یا ضامنین
د:  تصویرکارت ملی و کارت دانشجویی دانشجو
ه: ارائه شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجوي متقاضی اخذ وام دانشجویی (ویژه دانشجویان روزانه)
و: ارائه مدارك و مستندات خاص هر یک از وامهاي انتخابی
تذکر : لازم است سند تعهد نامه دانشجویی مطابق با پیش نویس اعلام شده از سوي صندوق رفاه در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم شود و به ثبت برسد. بدیهی است درصورت عدم مطابقت سند   تعهد ارایه شده با مفاد سند اعلام شده می بایست براي دریافت وام ، سند تعهد محضري مجدد تنظیم گردد . پیشنهاد می شود دانشجویان محترم طی تماس با دانشگاه شرایط شغلی ضامن یا ضامنین را با کارشناس مربوطه   مطرح و درصورت تأیید، جهت تنظیم سند و اخذ گواهی کسر از حقوق اقدام نمایند.
تذکر: متعهدله این سند صرفاً صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیست.
تذکر: آیین نامه ي مربوطه و جدول مبالغ وامها و سایر اطلاعات از قسمت رفاه دانشجویی در بخش معاونت دانشجویی فرهنگی در وب سایت دانشگاه قابل دریافت می باشد.
 • تماس با اداره تسهیلات دانشگاه (خانم سوهانیان) : 3-02536641601 و آدرس الکترونیکی: nsohaniyan@yahoo.com
جدول زمانبندی تسهیلات نیمسال اول 1401-1400

ردیف

نوع وام

آغاز زمان تشکیل پرونده و ثبت درخواست

پایان زمان تشکیل پرونده و ثبت درخواست

دانشجویان بهره مند از وام برحسب نوع وام

ملاحظات

1

تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/08/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/09/17

 

 

 

دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای

* به دانشجوی متأهل با ارائه سند تأهل به میزان دو برایر دانشجوی مجرد وام تعلق می گیرد.

2

ضروری

*دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد استفاده نماید.

 *استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفا یک بار مجاز می باشد.

*رویداد ازدواج ، فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا 18 ماه پس از تاریخ عقد صرفاً در دوران تحصیل امکان پذیر می باشد.

 *در صورت ارائه اسناد با مبالغ بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری، میزان وام پرداختی به دانشجویان از مبلغ اسناد هزینه کرد بیشتر نخواهد بود .

* مهلت ارائه مستندات، اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آنان برای دریافت رویدادهای موارد خاص، حوادث و بلایای طبیعی، توان خواه حداکثر تا 9 ماه پس از وقوع رویداد و برای دانشجویان برتر، نمونه کشوری، مبتکر و قهرمان ورزشی حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت مدددار و صرفاً در دوره ی تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.

3

(ودیعه) مسکن متأهلی

*دانشجو می بایست متاهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد واجاره نامه (دارای کد رهگیری) باشد.

*به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی گیرد.

*در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می­تواند از وام مسکن بهره مند گردد.

4

شهریه از منابع صندوق

دانشجوی نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و به دانشجویان دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی

*وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.

5

مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

دانشجوی نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و به دانشجویان دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی (غیر شاغل)

*این وام صرفاً به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تعلق می گیرد

*برای ثبت وام مذکور نیازی به ارائه سند تعهد توسط دانشجو نبوده و نهادهای حمایتی ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند.

*دانشجویان تحت پوشش واجد شرایط در ابتدای هر نیمسال از سوی نهادهای حمایتی معرفی شده و ثبت درخواست وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش، توسط دانشجو و صرفاً از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه امکان پذیر می باشد.

*به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو در قالب این وام، دانشجویان معرفی شده امکان استفاده از وام شهریه صندوق و بانک را ندارند

 

                                         
جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

ردیف

عنوان وام

مقطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

ملاحظات

1

تحصیلی

برای همه مقاطع

مجرد 19500000 و متأهل 39000000

در هر نیمسال تحصیلی

2

ضروری

*مقاطع كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد ناپیوسته حداكثر 2 رویداد در هر مقطع تحصیلی

 

 

*مقاطع كارشناسی پیوسته و دكترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداكثر 4 رویداد در هر مقطع تحصیلی.

 

 

*مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته، دكتری پیوسته و دكترای حرفه ای حداكثر 5 رویداد در هر مقطع تحصیلی

رویدادهای موارد خاص

*تولد فرزند دانشجوی متأهل 39000000

*فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو39000000

*دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا 65000000

*دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه تا 65000000

*بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو تا 52000000

*سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا 65000000

حداكثر سقف رویداد تعیین شده در مقطع تحصیلی:

مقاطع كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد ناپیوسته حداكثر تا  سقف 87000000 ریال.

مقاطع كارشناسی پیوسته و دكترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداكثر تا سقف 104000000ریال

مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته، دكتری پیوسته و دكترای حرفه ای حداكثر تا سقف 130000000 ریال

افزایش یک رویداد به مجموع سقف رویدادهای وام ضروری در هر مقطع در نیمسال جاری (به منظور حمایت از دانشجویان در وضعیت شیوع بیماری کرونا)

دانشجویان برتر، نمونه كشوری و مبتکر39000000

رویداد حوادث و بلایای طبیعی 39000000

دانشجویان قهرمان ورزشی 26000000

دانشجویان توان خواه 65000000

رویداد ازدواج 39000000

3

وام مسکن متأهلی (ودیعه)

برای همه مقاطع تحصیلی

)یک بار پرداخت در طول هر مقطع (

325000000

شهر تهران

260000000

کلان شهر*

195000000

سایر شهرها

4

شهریه **

كاردانی، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته

13000000

در هر نیمسال

كارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دكترای حرفه ای و دكترای پیوسته

26000000

دكترای تخصصی ناپیوسته

65000000

*کلان شهرها عبارتند از: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه
** ویژه دانشجویان نوبت دوم (شهریه پرداز)
     با احترام- اداره تسهیلات دانشگاه صنعتی قم
RSS
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی 1395 دانشگاه صنعتی قم
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی 1395 دانشگاه صنعتی قم

ضمن عرض تبریک پذیرش در دوره‌ی کارشناسی  دانشگاه صنعتی قم و آرزوی موفقیت، به اطلاع می‌رساند ثبت نام به دو صورت اینترنتی و حضوری طبق جدول زمان بندی به شرح ذیل انجام می‌شود:

برنامه زمان بندی ثبت­ نام اینترنتی

تاریخ

ایام

رشته ها

95/07/04 

   یک شنبه    

رشته  مهندسی برق و مهندسی عمران

95/07/05

دوشنبه

رشته  مهندسی صنایع  و مهندسی پلیمر و مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش­ها )

95/07/06

سه شنبه

رشته مهندسی فیزیک و مهندسی انرژی و مهندسی مکانیک

 

برنامه زمان بندی ثبت­ نام حضوری

تاریخ

ایام

رشته­ ها

95/07/05

دوشنبه

رشته  مهندسی برق و مهندسی عمران

95/07/06

سه شنبه

رشته  مهندسی صنایع  و مهندسی پلیمر و مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش­ها )

95/07/07

چهارشنبه

رشته مهندسی فیزیک و مهندسی انرژی و مهندسی مکانیک 

 الف-ثبت نام اینترنتی: از طریق آدرس https://erp.qut.ac.ir/stdnew ورود به سامانه امکان پذیر می‌باشد.
1-      نام کاربری، کد ملی فرد پذیرفته شده و رمز عبور، شماره شناسنامه ایشان می‌باشد.
شایان ذکر است که کد ملی باید بصورت کامل (عدد ده رقمی) و بدون خط فاصله و با در نظر گرفتن صفرهای ابتدایی آن وارد شود.
2-      مدارک ضروری قسمت ثبت نام اینترنتی شامل:
 •  مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
 •  ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی
 •    شناسنامه  از تمام صفحات شناسنامه
 •  کارت ملی
 •  کارت پایان خدمت
 •   عکس 4*3 زمینه سفید
 •   اسکن کلیه ی فرم های تکمیل شده مورد نیاز پذیرفته شدگان
 • اسکن فرم مشخصات
به شرح دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان (فایل پیوست) مراجعه شود و فرم های مورد نیاز در قسمت اسکن مدارک بارگذاری می‌شود.و همچنین فایل فرم مشخصات را در اسکن بارگذاری نمایید.
تبصره: در صورتی که پذیرفته شده دارای پذیرش شرایط خاص می‌باشد، اسکن فرم‌های مربوطه را در قسمت الصاق فایل اضافه نماید.
ب- ثبت نام حضوری: پس از ثبت نام اینترنتی، اصل مدارک به شرح ذیل، جهت تطبیق و تایید نهایی ثبت نام در روز ثبت نام حضوری (طبق زمانبندی اعلام شده)ارائه گردد.
 •  اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی همراه با دو برگ کپی از مدارک
 •  ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی همراه با دو برگ کپی از ریزنمرات
 •   اصل شناسنامه همراه با سه برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
 •  اصل کارت ملی همراه با سه برگ کپی از هر دو طرف کارت ملی
 •  اصل کارت پایان خدمت همراه با دو برگ کپی از هر دو طرف کارت پایان خدمت
 • 12 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید
 •   اصل کلیه ی فرم های تکمیل شده مورد نیاز پذیرفته شدگان
 •  اصل فرم مشخصات
 •  رسید تائیدیه تحصیلی ( کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود نمایند ورسید مربوط را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند)
توجه: پس از ثبت نام اینترنتی و تایید نهایی از طرف آموزش، وارد پرتال شوید و در قسمت اتوماسیون اداری و در منوی فرم های درخواست،روی سایر درخواستها كلیك كرده و فرم های مربوطه را به شرح ذیل تکمیل نمایید.
دانشجویان ارشد پسر که درخواست معافیت تحصیلی دارند، ضمن مراجعه به قسمت درخواست الکترونیکی، فرم درخواست معافیت تحصیلی را کامل کرده و جهت بررسی در مدارک ثبت نامی خود قرار دهند.
دانشجویانی که معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت دارند، اصل مدرک را اسکن و در مدارک ثبت نامی قرار می دهند.
دانشجویانی که در حال خدمت می­باشند، پس از ثبت نام اینترنتی به همراه اصل مدارک ثبت نامی به نظام وظیفه دانشگاه مراجعه تا معرفی نامه به یگان خدمتی جهت ترخیص را دریافت نمایند.
توجه: با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاهی، دانشجویان متقاضی خوابگاه درخواست خود را به صورت حضوری به اداره ی امور خوابگاه ها تحویل دهند. اداره ی امور خوابگاه ها پس از بررسی شرایط و ظرفیت خوابگاه ها اقدام به پذیرش خواهد کرد و این امر به اطلاع دانشجویانی که با درخواستشان موافقت شده است خواهد رسید. این دانشجویان باید شهریه ی خوابگاه خود را حداکثر تا تاریخ 1395/7/10 از طریق پورتال دانشجویی پرداخت نمایند. در غیر این صورت اداره ی امور خوابگاه ها نسبت به لغو ثبت نام ایشان و جایگزینی متقاضیان جدید اقدام خواهد کرد.
توجه : استفاده از پوشش چادر برای خواهران در محوطه دانشگاه و اماکن وابسته الزامی می باشد
 
  با آرزوی موفقیت

 


اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی 1395 دانشگاه صنعتی قم

چهارشنبه سی و یکم شهریور 1395 ساعت 11:27 ق ظ
بیانیه دانشگاه صنعتی قم به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس
 31شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است.جنگ هشت ساله ای که به گنجینه ی ارزشمندی از پایمردی ها و جانفشانی های ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی بدل شد. ملتی که با سلاح ایمان و بصیرت رویای شکست ناپذیری قدرت‌های بزرگ  را  برای همیشه در هم کوباند.
دفاع مقدس ثبات بخش ساختار انقلاب اسلامی ایران است که با خون جوانان گلگون کفن، ایران اسلامی با داشتن آسایش و امنیت به عنوان نگینی در خاورمیانه می درخشد .آنچنان که صهیونیست ها و ابرقدرتان غرب حتی فکر تجاوز به این خاک پر گهر را برای همیشه از سرخود بیرون کردند.
اما دشمنی ها همچنان باقیست و تنها میدان نبرد تغییر یافته است. امروز دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب با جنگ نرم ، به جان هم انداختن کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه و دشمنی،با علم کردن گروهک های تروریستی سعی در خدشه وارد کردن به حکومت های اسلامی را دارند و ملت شریف ایران با بصیرت و آگاهی مثل همیشه در مقابل آنها خواهند ایستاد.
جامعه دانشگاهی دانشگاه صنعتی قم امیدوار است  با  اتکال به خداوند منان ،عنایات حضرت حجت و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هم دلی و  همت اساتید، کارکنان و دانشجویان عزیز بتواند در سنگر دانشگاه، از خون شهیدان راه حق و حقیقت دفاع کند و در مسیر رشد، پیشرفت و تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام‌های موثر و اساسی بردارد.

بیانیه دانشگاه صنعتی قم به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس

چهارشنبه سی و یکم شهریور 1395 ساعت 10:45 ق ظ
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دولت در دانشگاه صنعتی قم
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه: همزمان با هفته دولت یک دوره مسابقات ورزشی به همت واحد تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم برگزار شد و درپایان به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.
این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان برگزار گردید که آقایان در رشته های فوتبال دستی،تنیس روی میز،دارت و بانوان در رشته های تنیس روی میز، دارت و پرتاب حلقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
دربخش مسابقات دارت تیمی،آقایان(بیکایی،نصیری،حمیدی)به عنوان مقام اول آقایان(علی جعفری،عرب،بشیری) مقام دوم و آقایان(طباطبایی،دلیر،کرم اللهی) مقام سوم را کسب کردند.
در بخش مسابقات تنیس روی میز آقایان:حمیدرضا جعفری،احمدآبادی و رضایی پویا به تربیت مقام اول تا سوم را کسب نمودند.
در بخش مسابقات فوتبال دستی، آقایان:نمازیان و کلانتر مقام اول ،آقایان:دلیر وطباطبایی مقام دوم و آقایان حمیدرضا جعفری و محمدی مقام سوم را کسب نمودند.
در قسمت بانوان در مسابقات پرتاب حلقه: خانم ها درویش زاده،سوهانیان و علیشاهی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش مسابقات تنیس روی میز خانم سوهانیان مقام اول خانم تیموری مقام دوم و خانم بهرامی مقام سوم را از آن خود کرد.
در قسمت مسابقات تیمی دارت: خانم ها (درویش زاده،علیشاهی،تیموری) و خانم ها(دانشمندی،کاظمی) و خانمها (فریدونی،سوهانیان،بهرامی)به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دولت در دانشگاه صنعتی قم

یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1395 ساعت 12:53 ق ظ
پیام دکتر خوشنویسان رئیس دانشگاه صنعتی قم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

(بسمه تعالی)

طی چند سال اخیر دانشگاه صنعتی قم با تربیت مهندسان متعهد و متدین در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت (س)، توانسته است گام کوچکی در رونق وخود شکوفایی صنعت بردارد.
بی تردید اهداف متعالی و راهبردی دانشگاه صنعتی قم ، جز با حضور و تلاش مجدانه مسئولین ، اساتید، همکاران و دانشجویان محقق نمی شود و بدون این همراهی پیشرفت در آموزش و پژوهش میسر نخواهد شد.
در سالی که طبق فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است می کوشیم تا با اقدام و عمل مناسب شاهد اعتلای علم و فناوری میهن عزیزمان باشیم.
اینجانب آغاز سال تحصیلی را به جامعه دانشگاهی و دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدید الورود، صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال،سلامتی، سعادت و پیشرفت روز افزون را مسئلت می نمایم.
عید سعید قربان در دانشگاه صنعتی قم
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه:  طبق سنت هر ساله دانشگاه صنعتی قم ،به همت کارکنان درعید سعید قربان  سه راس گوسفند قربانی شد .
 همچنین با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه قسمتی از قربانی بین فقرا و نیازمندان توزیع شد و  قسمتی دیگر در روز شنبه همزمان با ولادت با سعادت امام هادی (ع) به صورت آبگوشت نذزی جهت پذیرایی ناهار کارکنان و دانشجویان طبخ می گردد.

عید سعید قربان در دانشگاه صنعتی قم

سه شنبه بیست و سوم شهریور 1395 ساعت 10:42 ق ظ
سومین دوره ضیافت اندیشه اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی قم در مشهد مقدس برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: ضیافت اندیشه اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی قم به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری طی چهار روز در مشهد مقدس برگزار شد.
 در  این دوره که با  حضور دکتر خوشنویسان رئیس دانشگاه ، هیات رئیسه و جمعی از اساتید هیات علمی  برگزار گردید به مباحثی چون اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی ، ولایت فقیه از نظر عقل و شرع  و ... توسط دکتر دانشمندی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه پرداخته شد.
شایان ذکر است زیارت دسته جمعی حرم مطهر امام رضا (ع) و بازدید از اماکن امکان زیارتی  و سیاحتی  مشهد مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های سومین دوره ضیافت اندیشه اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی قم  بوده است.
 
انتصاب
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه: طی حکمی از جانب دکتر خوشنویسان رئیس دانشگاه صنعتی قم ، مهندس رحیمی به عنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی منصوب گردید .

انتصاب

دوشنبه پانزدهم شهریور 1395 ساعت 2:58 ب ظ
کارگاه مثبت اندیشی در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: اولین دوره از کارگاه های مثبت اندیشی با حضور کارکنان دانشگاه صنعتی قم طی دو روز در سالن همایش های شهید آخوندی دانشگاه صنعتی قم برگزار شد.
این کارگاه  به همت  واحد مشاوره دانشگاه و با تدریس دکتر شیرین کلام از اساتید برجسته پزشکی و روانشناسی برگزار شد و به مباحثی چون نحوه تفکر مثبت، تاثیر انرژی مثبت در زندگی، بهبود بیماری های جسمی و روحی با ایجاد تفکر مثبت  و ... پرداخته شد.
در پایان نیز به شرکت کنندگان گواهینامه  پایان دوره اهدا گردید.


کارگاه مثبت اندیشی در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

چهارشنبه دهم شهریور 1395 ساعت 1:31 ب ظ
برنامه زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1395
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم 
ضمن عرض تبریک پذیرش در دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم و آرزوی موفقیت، به اطلاع می‌رساند ثبت نام به دو صورت اینترنتی و حضوری طبق جدول زمان بندی به شرح ذیل انجام می‌شود:

برنامه زمان بندی ثبت­ نام اینترنتی

تاریخ

ایام

رشته ها

95/06/13  

شنبه

رشته های مهندسی مکانیک (کلیه گرایش­ها­)، ریاضی کاربردی، مهندسی صنایع، مهندسی پلیمر و مهندسی عمران (کلیه گرایش­ها)

95/06/14  

   یک شنبه    

رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق (کلیه گرایش­ها )

 

برنامه زمان بندی ثبت­ نام حضوری

تاریخ

ایام

رشته­ ها

95/06/15

دوشنبه

رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایش­ها ) و رشته ریاضی کاربردی

95/06/16

سه ­شنبه

رشته مهندسی صنایع، مهندسی پلیمر و مهندسی عمران (کلیه گرایش­ها )

95/06/17

چهارشنبه

رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق (کلیه گرایش­ها )

 الف-ثبت نام اینترنتی: از طریق آدرس https://erp.qut.ac.ir/stdnew ورود به سامانه امکان پذیر می‌باشد.

1-      نام کاربری، کد ملی فرد پذیرفته شده و رمز عبور، شماره شناسنامه ایشان می‌باشد.

شایان ذکر است که کد ملی باید بصورت کامل (عدد ده رقمی) و بدون خط فاصله و با در نظر گرفتن صفرهای ابتدایی آن وارد شود.

2-      مدارک ضروری قسمت ثبت نام اینترنتی شامل

الف- اسکن مدرک کارشناسی

ب- اسکن تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

ج- اسکن عکس 4×3 تمام رخ با کیفیت

د- اسکن مدرک وضعیت نظام وظیفه

ه- فرم تعهد آموزش رایگان برای دانشجویان روزانه

به شرح دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان (فایل پیوست)مراجعه شود و فرم های مورد نیاز در قسمت اسکن مدارک بارگذاری می‌شود.

تبصره: در صورتی که پذیرفته شده دارای پذیرش شرایط خاص می‌باشد، اسکن فرم‌های مربوطه را در قسمت الصاق فایل اضافه نماید.

ب- ثبت نام حضوری: پس از ثبت نام اینترنتی، اصل مدارک به شرح ذیل، جهت تطبیق و تایید نهایی ثبت نام در روز ثبت نام حضوری (طبق زمانبندی اعلام شده)ارائه گردد.

1-اصل شناسنامه و کارت ملی و سه سری کپی از تمام صفحات

2- عکس 4×3 زمینه سفید تمام رخ 12 قطعه

3- اصل کارت پایان خدمت و دو سری کپی از آن

4- اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آیین نامه ادامه تحصیل رتبه اول دوره کارشناسی مصوب جلسه 25/4/1393 شورای هدایت استعدادهای وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند (مطابق فرم 13 پیوست)

توجه: پس از ثبت نام اینترنتی و تایید نهایی از طرف آموزش، وارد پرتال شوید و در قسمتاتوماسیون اداریودر منوی فرم های درخواست،روی سایر درخواستها كلیك كرده و فرم های مربوطه را به شرح ذیل تکمیل نمایید.

دانشجویان ارشد پسر که درخواست معافیت تحصیلی دارند، ضمن مراجعه به قسمت درخواست الکترونیکی، فرم درخواست معافیت تحصیلی را کامل کرده و جهت بررسی در مدارک ثبت نامی خود قرار دهند.

دانشجویانی که معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت دارند، اصل مدرک را اسکن و در مدارک ثبت نامی قرار می دهند.

دانشجویانی که در حال خدمت می­باشند، پس از ثبت نام اینترنتی به همراه اصل مدارک ثبت نامی به نظام وظیفه دانشگاه مراجعه تا معرفی نامه به یگان خدمتی جهت ترخیص را دریافت نمایند.

توجه: دانشجویان متقاضی خوابگاه می­توانند نسبت به ارسال درخواست خود از طریق پورتال دانشجویی و یا مراجعه به کارشناس اداره امور خوابگاهها اقدام نمایند.اداره امور خوابگاهها بعد از بررسی فرم درخواست در صورت داشتن ظرفیت، اقدام به تایید ثبت نام خواهد نمود. لذا دانشجویانی که با درخواست آنها موافقت گردیده، موظف اند حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/6/27نسبت به واریز شهریه خوابگاه اقدام نمایند. در غیر اینصورت بعد از تاریخ مذکور اداره امور خوابگاهها مسئولیتی در خصوص ارائه خوابگاه نخواهد داشت.

توجه:دانشجویانی مجاز به واریز شهریه خوابگاه می باشند که با درخواست آنها موافقت شده است. لذا قبل از واریز شهریه نسبت به تایید و یا رد درخواست خود اطمینان حاصل نمایید. ضمناً میزان شهریه خوابگاه در ترم جاری از طریق اطلاعیه در سایت دانشگاه درج خواهد شد.

  با آرزوی موفقیت

 

حضور دانشگاه صنعتی قم در نمایشگاه سیمای امید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:  همزمان با هفته دولت دانشگاه صنعتی قم در نمایشگاه سیمای امید حضور یافت.
این نمایشگاه  با حضور برخی دستگاه های دولتی با هدف ارائه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در محل دائمی نمایشگاه های استان قم به مدت 4 روز برپا گردید.
دانشگاه صنعتی قم نیز با ارائه محصولات فناورانه ساخته شده توسط اساتید و دانشجویان  این دانشگاه در نمایشگاه حضور ویژه ای داشت.
در غرفه دانشگاه صنعتی قم دستگاه هایی چون فیلتر لنگ، لیزر دیودی، دستگاه تست سرعت بحرانی ،آشکار کننده نور، بازوی رباتیک، دستگاه خستگی، دستگاهDLS ، سامانه کنترل و مدیریت تردد ارباب رجوع، واتمتر نوری، دستگاه نظارت بر محیط و اعلام حریق بی سیم و دستگاه سامانه آشکار سازی نور به نمایش گذاشته شد و بسیار مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.
همچنین دکتر خوشنویسان رئیس دانشگاه صنعتی قم طی مصاحبه ای  با خبرنگاران مستقر در نمایشگاه با بیان اینکه دانشگاه صنعتی قم در حال حاضر وارد هشتمین سال فعالیت خود شده است، اظهار داشت: این دانشگاه 11 رشته فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی و 10 رشته در مقطع  کارشناسی ارشد دارد که دو دوره  از دانشجویان کارشناسی ارشد آن نیز فارغ‌التحصیل شده‌اند.
رئیس دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار دغدغه اساسی همه دانشگاه‌ها است، گفت: همه دانشگاه‌ها در پی آن هستند که خروجی‌های دانشگاه‌ها وارد بازار کار شوند، در این راستا در دانشگاه صنعتی قم مرکز نوآوری راه‌اندازی شده است.
وی با بیان اینکه برای ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار در دانشگاه صنعتی قم کلینیک صنعت برقرار شده است، گفت: نخبه پروری به فرهنگ و مجموعه کل کشور برمی‌گردد ازاین‌رو باید برای نخبگان تسهیلات لازم را ایجاد کنیم که در جایگاه خود قرار گیرند.
شایان ذکر است حجت الاسلام والمسلمین علوی وزیر اطلاعات، دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مهندس امیر آبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مقامات عالی استان از غرفه دانشگاه صنعتی قم بازدید به عمل آوردند.
 
 

حضور دانشگاه صنعتی قم در نمایشگاه سیمای امید

شنبه ششم شهریور 1395 ساعت 3:9 ب ظ
پیام رئیس دانشگاه صنعتی قم به مناسبت آغاز هفته دولت

دکتر بهرام خوشنویسان در پیامی هفته دولت را به دولت مردان ایران تبریک گفت.متن پیام به شرح زیر است :

هفته دولت نمادی از همدلی و همزبانی ملت و دولت است. این روزها یادآور فداکاریهای شهیدان رجایی و باهنر است که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تبیین شخصیت این دو بزرگوار فرمودند: شهید رجایی و شهید باهنر، حقا" و انصافا" دو چهره انقلابی، مومن و خالص بودند و زندگی و شهادتشان درس آموز بود.
در این برهه حساس از زمان که دشمنان قسم خورده ایران و انقلاب سعی در خدشه وارد کردن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند وظیفه ملت غیور و فهیم ایران به ویژه دولت مردان بسیار سنگین تر از پیش است. در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل  ” نامگذاری شده است، تمام مسئولان و مدیران باید با پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی و سیاست های دولت تدبیر و امید تلاش و فعالیت نمایند.
در پایان اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ، هفته دولت و روز کارمند را به همه دولت مردان و کارمندان خدوم و متعهد به ویژه كارمندان و كارگزاران دولت در استان قم تبریک عرض نموده و سرافرازی ملت شریف و شهید پرور ایران را از خداوند متعال مسئلت دارم.
 
مهلت ثبت نام وام دانشجویی تمدید شد

طبق بخشنامه شماره 3898/130 مورخ  95/3/10 صندوق رفاه دانشجویان، ضروریست متقاضیان دریافت وام در نیمسال اول  96-95  تا تاریخ  95/6/20 نسبت به ثبت درخواست خود در سایت www.swf.ir با رعایت نکات ذیل اقدام نمایند.

تذکرات مهم :

1)  مرورگر مورد استفاده Internet explorer

2) ارسال نهایی لیست درخواستها توسط کارشناس اموردانشجویی در دانشگاه و درصورت تأیید و تکمیل مدارک متقاضیان می­باشد، لذا ضروریست متقاضیان تأیید درخواستهای خود را تا مرحله نهایی از کارشناس مربوطه در دانشگاه پیگیری نمایند.

3)  ضروریست دانشجویانی که برای اولین بار تقاضای دریافت وام دارند ابتدا نسبت به ثبت اطلاعات فردی در سایت مذکور اقدام نموده و پس از تحویل مدارک تشکیل پرونده وام از جمله کپی کارت ملی و کپی کارت دانشجویی و اصل سند ضمانت (تعهد محضری)-کپی فیش حقوقی و حکم کارگزینی ضامن- شماره حساب بانک تجارت برای دانشجویان روزانه و .... به کارشناس اموردانشجویی دانشگاه، مجدداً جهت ثبت درخواست وام به سایت صندوق رفاه مراجعه نمایند. شرایط ضامن: (کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ارگانهای دولتی و یا بازنشستگان به شرط ارائه گواهی کس از حقوق خطال به صندوق رفاه دانشجویان)- فرم تعهد محضری را می توانید با مراجعه به آدرس https://studentsdepartment.qut.ac.ir  در قسمت رفاه دانشجویی وبسایت دانشگاه تهیه نمایید.

4) تأیید درخواست هر نوع وام (بخوصوص وام تحصیلی و شهریه) منوط به تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه، می باشد.

5)  درصورت عدم وجود عنوان برخی از وامها در لیست درخواست وام در سامانه فاز دو، مثل وام مسکن، ضروری، زیارت و ... در هنگام ثبت درخواست، با اموردانشجویی در دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

6) مسئولیت عدم پیگیری دانشجو مبنی بر اطمینان از صحت روند ثبت درخواست وام برعهده شخص دانشجو می باشد.

7)  درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3-02536641601 داخلی 170 تماس حاصل فرمایید.

    

مهلت ثبت نام وام دانشجویی تمدید شد

دوشنبه یکم شهریور 1395 ساعت 1:3 ب ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود